U bent hier: oplossing

AIR - luchtverlies maar geen lek te vinden

Wat?

U heeft vastgesteld dat uw luchtbed lucht verliest lucht maar u vindt geen lek.

Mogelijke oorzaken

Indien u het luchtverlies onmiddellijk na het opblazen van de kuip vaststelt:

  • Het luchtventiel is niet goed afgesloten.
  • Het luchtbed bestaat uit PVC-materiaal dat aan elkaar is gelast. Soms moeten de lasnaden zich nog wat zetten en verdwijnt het luchtverlies vanzelf. 

Indien u het luchtverlies vaststelt nadat de spa al enige tijd in gebruik is:

PVC is niet bestand tegen grote temperatuurschommelingen. Hierdoor kan het broos worden en kunnen er minuscule lekken ontstaan. Om deze en andere redenen wordt in de handleiding gevraagd om het niet te gebruiken in een omgevingstemperatuur van minder dan 5°C. Ook als u het luchtbed niet gebruikt, dient u dit op een droge en verwarmde plaats te bewaren.

Luchtverlies door fabricagefout:

Hoewel de kwaliteit van elk luchtbed wordt gecontroleerd voor het de fabriek verlaat, is een fabricagefout nooit uitgesloten.

Oplossing

1

Draai het luchtventiel goed dicht

Als u het luchtverlies vaststelt onmiddellijk na het opblazen van het luchtbed, controleer of u het ventiel goed vast heeft dicht gedraaid en wacht dan even. Het is mogelijk dat de lasnaden zich nog moeten zetten en hierdoor het luchtverlies vanzelf verdwijnt.

 

2

Spoor het lek op

Luchtverlies zonder dat er een lek is fysisch gezien niet echt mogelijk. Het Intex Service Center vraagt steeds een bewijs van het lek om te kunnen nagaan of dit om een fabricagefout gaat en om een geschikte oplossing te kunnen voorstellen.

U kunt het lek opsporen door een zeepsopje te maken en dit over de plek te sprenkelen of te sproeien waar u het lek vermoedt. Op de plaats waar er zich luchtbelletjes vormen situeert zich het lek.

3

U heeft het lek gevonden

Ga naar de oplossingsmethode "lek in luchtbed" en volg de verdere stappen.

U heeft het lek niet gevonden?

Registreer het probleem door op de knop "Mijn probleem is niet verholpen" te klikken en de verdere instructies te volgen. Na ontvangst van uw registratie neemt de dienst met cu contact op per mail om u een geschikte oplossing voor te stellen.