U bent hier: oplossing

AIR - luchtlek gevonden

Wat?

Mogelijke oorzaken

Indien u het lek vaststelt onmiddellijk na aankoop:

  • Een lek door transportschade: Indien u vaststelt dat de doos waarin het luchtbed verpakt was beschadigd was nog vóór u het luchtbed heeft uitgepakt, kan het lek veroorzaakt zijn door transportschade. klik hier voor de verdere oplossing.
  • Een lek bij het uitpakken: indien u de verpakkingsdoos van de kuip heeft opengemaakt m.b.v. een scherp voorwerp is het mogelijk dat hierdoor een lek in het luchtbed is gemaakt. Om dit te voorkomen staat er op de verpakking van elke doos het symbooltje “verboden om de doos te openen met een scherp voorwerp”. 
  • Een lek door een fabricagefout: Hoewel elk luchtbed getest wordt voor het wordt verpakt en de fabriek verlaat, is een lek in PVC-materiaal nooit uitgesloten.

Indien u het lek vaststelt nadat u het luchtbed al een tijd gebruikt:

  • Een lek door oneigenlijk gebruik: het luchtbed bestaat uit PVC-materiaal. Indien dit op een oppervlak ligt waarin een scherp voorwerp uitsteekt (bvb. een achtergebleven tentpiket) of er wordt op gespeeld met scherpe voorwerpen, of huisdieren komen ermee in aanraking, is een lek nooit uitgesloten.   
  • Een lek door gebruik in de winter of verkeerde winterstalling: PVC is niet bestand tegen grote temperatuurschommelingen. Hierdoor wordt het materiaal broos en kunnen er minuscule lekken ontstaan. Op de handleiding staat een duidelijke waarschuwing voor dit probleem. Bij oneigenlijk gebruik of indien het luchtbed in de winter werd opgeborgen op een vochtige en onverwarmde plaats, vervalt de garantie op het luchtbed.

Oplossing

1

Het luchtbed verliest lucht maar u vindt geen lek

Volg de oplossingsmethode “Luchtbed verliest lucht, maar geen lek”.

2

Lek door transportschade

Maak een foto van de transportschade aan de originele doos waarin het luchtbed zat en meldt het probleem aan de verkoper, zodat hij een geschikte oplossing kan voorstellen.

3

Lek bij het uitpakken, door oneigenlijk gebruik of verkeerde winterstalling

Indien het lek niet veroorzaakt is door een fabricagefout of normale slijtage, dan kan dit niet worden behandeld onder garantie. U kunt het probleem melden aan de verkoper, zodat hij een geschikte oplossing kan voorstellen.

4

Lek door een fabricagefout

  • Indien u ervan overtuigd bent dat het lek veroorzaakt is door een fabricagefout, neem dan een bewijsfoto van het lek.
  • Indien het lek te klein is om er een foto van te nemen, maak dan een zeepsopje en sprenkel of spuit dit op het lek. Daar waar er zich luchtbelletjes vormen vindt u het lek. Hiervan neemt u een bewijsfoto.

5

Repareer het lek

Als u het luchtbed onmiddellijk verder wenst te gebruiken, kunt u het lek dichten m.b.v. de meegeleverde reparatieset (plastic zakje met pleistertjes). Bij deze set vindt u een eenvoudige handleiding hoe u de reparatie dient uit te voeren. PVC-lijm kunt u verkrijgen in de doe-het-zelf-zaak e.d.

6

Lek kan niet worden gerepareerd

Soms is het niet mogelijk om het lek te dichten, bijvoorbeeld omdat het zich op een lasnaad bevindt.

7

Vervanging van het luchtbed

U heeft het lek in het Intex luchtbed van Intex voorlopig gerepareerd of u heeft geen reparatieset om dit te doen of het is niet mogelijk om het lek te repareren:

Als u dit vlak voor of tijdens het weekend vaststelt kunt u dit eventueel melden bij uw winkel. Sommige winkels kunnen hiervoor een geschikte oplossing bieden. U kunt dit ook meteen registreren bij het Intex Service Center. Hou er evenwel rekening mee dat de dienst gesloten is in het weekend en op feestdagen.

Vervanging door het Intex Service Center

Registreer het probleem bij het Intex Service Center door op de knop "Mijn probleem is niet verholpen" te klikken en de verdere instructies te volgen. Na ontvangst van uw registratie stelt de dienst u een geschikte oplossing voor.