U bent hier: oplossing

AGP - lek in kuip

Wat?

U heeft een lek gevonden in de kuip van uw Intex zwembad.

Mogelijke oorzaken

 • Een lek door transportschade: de verpakking waarin het zwembad verpakt werd was beschadigd nog vóór u het zwembad heeft uitgepakt. Dit duidt erop dat het lek kan veroorzaakt zijn door transportschade.
 • Een lek bij het uitpakken: u heeft de verpakking van het zwembad opengemaakt met een scherp voorwerp (bv. een cutter mes) waardoor er in de kuip werd gesneden. Om dit te voorkomen staat er op de verpakking het symbool “niet opensnijden met een cutter mes”. 
 • Een lek door oneigenlijk gebruik: de kuip bestaat uit PVC. Indien dit op een oppervlak staat waarin een scherp voorwerp uitsteekt (bvb. een  achtergebleven tentpiket of nagel) of de kuip wordt versleept terwijl er al water in is, of er wordt in gespeeld met scherpe voorwerpen, of huisdieren komen ermee in aanraking, ... dan is een lek nooit uitgesloten. Bij oneigenlijk gebruik van het artikel vervalt de garantie erop.   
 • Een lek door het feit dat het zwembad in de winter bleef buiten staan: Een bovengronds zwembad moet vóór de eerste vrieskou worden gedemonteerd en in een droge en verwarmde ruimte worden opgeborgen. PVC is niet bestand tegen grote temperatuurschommelingen.   
 • De kuip werd opgeborgen in een vochtige en/of onverwarmde plaats en/of een plaats waar ook ongedierte binnenkan: op een PVC is niet bestand tegen grote temperatuurschommelingen. Hierdoor wordt het broos en kunnen er minuscule lekken ontstaan.
 • Bij het opbergen was de kuip onvoldoende droog en/of er blven resten van chemische producten achter: achtergebleven waterdruppels kunnen voor schimmelvorming zorgen, ook achtergebleven resten van chemische producten kunnen tijdens de winterstalling blijven doorwerken en de PVC aantasten.
 • Een lek door een fabricagefout: Elke Intex kuip wordt getest op lekken voor ze de fabriek verlaat. Toch is een lek in PVC-materiaal nooit uitgesloten.

Oplossing

1

Lek door transportschade

Maak een foto van de transportschade aan de originele verpakking.

2

Lek bij het uitpakken, door oneigenlijk gebruik, gebruik in de winter of verkeerde winterstalling

Indien het lek niet veroorzaakt is door een fabricagefout, kunt u eventueel via uw verkoper of de webshop van het Intex Service Center een nieuwe kuip (liner) voor uw zwembad aankopen. Hiervoor heeft u de Intex-referentie van de kuip nodig. Deze vindt u onder de wisselstukkentekening in uw handleiding.

3

Lek door een fabricagefout

 • Indien u ervan overtuigd bent dat het lek veroorzaakt is door een fabricagefout, neem dan een bewijsfoto van het lek.
 • Indien het lek te klein is om er een foto van te nemen, maak dan een zeepsopje en sprenkel of spuit dit op het lek. Daar waar er zich luchtbelletjes vormen vindt u het lek. Hiervan neemt u een bewijsfoto.

4

Dicht het lek

Om waterverlies te vermijden raden wij u aan om het lek voorlopig te dichten met behulp van de reparatieset. Op die manier kan het zwembad  verder worden gebruikt. Ondertussen registreert u het probleem bij onze service dienst, zodat wij u een definitieve oplossing kunnen voorstellen.

Bij uw Intex zwembad vindt u een reparatieset. Afhankelijk van het zwembad is dit een klein zakje met enkele transparante zelfklevende pleisters of met enkele stukken vinyl in de kleur van de kuip.

 • Lees altijd de veiligheidsinstructies bij de lijm.
 • Gebruik plastic handschoenen bij het werken met de lijm.
 1. Spoor het lek op.
 2. Snijd een cirkel / ovaal uit het bijgeleverde stukje vinyl die langs alle zijden rond het gat minimum 3cm groter is.
 3. Leg het uitgesneden stuk vinyl op het lek en teken met een potlood de contouren ervan af.
 4. Verdeel de lijm gelijkmatig rond het gat en blijf minimum 2 mm binnen de aftekening in potlood.
 5. Druk het stuk vinyl op de juiste plaats en druk dit stevig aan. Ppas op, er kan lijm aan de zijkant uitkomen die aan uw vingers kan kleven. Veeg deze lijm niet weg. Zorg ervoor dat de pleister onmiddellijk op de juiste plaats wordt aangebracht en niet wordt verschoven.
 6. Druk de pleister gedurende 15 seconden stevig aan.
 7. Laat los en controleer of de zijkanten van de pleister mooi op de kuip kleven. Indien dit niet het geval is dient u de zijkanten onmiddellijk opnieuw stevig aan te drukken.

5

Het lek kan niet worden gedicht

Indien u het lek niet kan dichten, bvb. omdat het zich op een lasnaad bevindt, registreer uw klacht dan op deze pagina door te klikken op "Mijn probleem is hier niet mee verholpen!"

Geef zeker volgende informatie mee bij de registratie:

1) Duidelijk kopie van het kassaticket
2) Indien mogelijk foto van het lek
3) Modelnummer van het zwembad. Voor meer informatie waar u dit modelnummer kan vinden klik hier.
4) Beschrijving probleem: AGP - Lek in kuip

 Na ontvangst bezorgt de Intex service dienst u een gepaste oplossing.

Registreer het probleem

1) Maak een foto van uw aankoopbewijs, het zwembad in zijn omgeving en van het lek dat u vond;
2) Klik HIER  om het probleem te registreren

3) Volg de verdere instructies om het probleem te registreren en de foto's op te laden. 

Op basis van de door u verstrekte gegevens kan onze dienst meteen de diagnose van het probleem stellen en een geschikte oplossing voorstellen. 

Opvolging door de dienst:

 • Na registratie ontvangt u een automatische e-mailbevestiging met het ticket ID-nummer.
 • Telefonische registraties worden niet aanvaard.
 • U ontvangt onze oplossing binnen de 2 à 3 werkdagen, behalve op piekmomenten.

Belangrijk om weten:

 • Indien u onze dienst telefonisch wenst te contacteren dient u het probleem eerst te registreren en uw ticket ID-nummer klaar te houden;
 • De dienst is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 16u. 
 • De dienst beschikt niet over een technicus die ter plaatse herstellingen doet;
 • Het atelier kan enkel worden bezocht op afspraak;
 • De dienst is gesloten in het weekend, op feestdagen en tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
 • Indien u niet kan registreren via deze website vindt u onderaan in het registratieformulier het e-mailadres van de dienst.